Hai ngành công an, tòa án bổ nhiệm nhân sự mới trong tuần

Hai tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (từ trái qua) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Gialaionline.
Hai tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (từ trái qua) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Gialaionline.
Hai tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (từ trái qua) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Gialaionline.
Lên top