Hai ngành công an, kiểm sát bổ nhiệm nhân sự mới trong tuần

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung. Ảnh: VGP.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung. Ảnh: VGP.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung. Ảnh: VGP.
Lên top