Hai lần hắt 8 hộp sơn vào cửa quán cà phê để đòi nợ thuê

Cửa quán cà phê bị nhóm đòi nợ thuê hắt sơn nhiều lần. Ảnh: CACC
Cửa quán cà phê bị nhóm đòi nợ thuê hắt sơn nhiều lần. Ảnh: CACC
Cửa quán cà phê bị nhóm đòi nợ thuê hắt sơn nhiều lần. Ảnh: CACC
Lên top