Hai lần giết người rồi đổ bệnh tâm thần: Nhiều bất thường cần được làm rõ?

Nguyễn Xuân Lộc 2 lần gây án nhưng thoát án nhờ bệnh án tâm thần.
Nguyễn Xuân Lộc 2 lần gây án nhưng thoát án nhờ bệnh án tâm thần.
Nguyễn Xuân Lộc 2 lần gây án nhưng thoát án nhờ bệnh án tâm thần.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM