Hai gã trai bản ôm 6.800 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá sa lưới

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Lên top