Hải Dương: Thanh niên "găm" súng tự chế đi vận chuyển hơn tạ pháo nổ

Đối tượng Vũ Văn Phương. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Đối tượng Vũ Văn Phương. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Đối tượng Vũ Văn Phương. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top