Hải Dương: Phát hiện đối tượng đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Hải Dương lập hồ sơ xử lý đối tượng đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hải Dương lập hồ sơ xử lý đối tượng đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh Trang tin Hải Dương
Hải Dương lập hồ sơ xử lý đối tượng đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top