Hải Dương: Phát hiện 4 học sinh sử dụng chất ma túy mới tại quán trà đá

Phát hiện 4 học sinh THPT sử dụng trái phép chất ma túy mới tại quán trà đá vỉa hè. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Phát hiện 4 học sinh THPT sử dụng trái phép chất ma túy mới tại quán trà đá vỉa hè. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Phát hiện 4 học sinh THPT sử dụng trái phép chất ma túy mới tại quán trà đá vỉa hè. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top