Hải Dương: Mua bán người qua mạng xã hội, 2 bị cáo lĩnh tổng 16 năm tù

Hai bị cáo lĩnh tổng 16 năm tù tội "Mua bán người". Ảnh Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương
Hai bị cáo lĩnh tổng 16 năm tù tội "Mua bán người". Ảnh Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương
Hai bị cáo lĩnh tổng 16 năm tù tội "Mua bán người". Ảnh Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương
Lên top