Hải Dương: Khởi tố các đối tượng trộm cắp 8 tấn chì trên xe container

Các đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp 8 tấn chì. Ảnh Văn Tú
Các đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp 8 tấn chì. Ảnh Văn Tú
Các đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp 8 tấn chì. Ảnh Văn Tú
Lên top