Hải Dương: Hai đối tượng trộm chó bị dân đánh "hội đồng" trước khi giao cho công an

Hai đối tượng Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Trọng Đại bị người dân quây đánh
Hai đối tượng Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Trọng Đại bị người dân quây đánh
Hai đối tượng Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Trọng Đại bị người dân quây đánh
Lên top