Hải Dương giám sát trường hợp nhập cảnh trái phép liên quan bệnh nhân 3051

Công an tỉnh Hải Dương tiến hành các thủ tục tiếp nhận công dân bị CHDCND Lào trục xuất tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Công an tỉnh Hải Dương tiến hành các thủ tục tiếp nhận công dân bị CHDCND Lào trục xuất tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Công an tỉnh Hải Dương tiến hành các thủ tục tiếp nhận công dân bị CHDCND Lào trục xuất tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top