Hải Dương: Dùng tô vít đâm bạn cùng lớp trọng thương

Lên top