Hải Dương: Đối tượng buôn bán ma túy nhiều tiền án, tiền sự “sa lưới” pháp luật

Cơ quan công ăn bắt giữ đối tượng buôn ma túy đã có nhiều tiền án, tiền sự. Ảnh CAHD
Cơ quan công ăn bắt giữ đối tượng buôn ma túy đã có nhiều tiền án, tiền sự. Ảnh CAHD
Cơ quan công ăn bắt giữ đối tượng buôn ma túy đã có nhiều tiền án, tiền sự. Ảnh CAHD

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top