Hải Dương: Bắt tên trộm có 5 tiền án, tiền sự tội trộm cắp

Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Đối tượng Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an tỉnh Hải Dương
Lên top