Hải Dương: Bắt giữ nhóm thanh niên sử dụng ma túy trong nhà nghỉ

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trái phép tại trụ sở Công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Ảnh CA Hải Dương.
Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trái phép tại trụ sở Công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Ảnh CA Hải Dương.
Nhóm thanh niên sử dụng ma túy trái phép tại trụ sở Công an huyện Tứ Kỳ, Hải Dương. Ảnh CA Hải Dương.
Lên top