Thanh Hóa:

Hai đối tượng trộm chó xong thì gặp ngay công an xã

Lên top