Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hải đội 2 rượt đuổi tàu chở 1.000 tấn than lậu