Hai doanh nghiệp khai thác khoáng sản vi phạm bị xử phạt 480 triệu đồng.

Lên top