Hai Đại tá trẻ Vũ Hồng Văn và Đinh Văn Nơi: Thành công từ nguồn tin của dân

Đường dây xăng giả 200 triệu lít bị bóc vỡ ở Đồng Nai nhờ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân. Nguồn: BỘ CÔNG AN
Đường dây xăng giả 200 triệu lít bị bóc vỡ ở Đồng Nai nhờ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân. Nguồn: BỘ CÔNG AN
Đường dây xăng giả 200 triệu lít bị bóc vỡ ở Đồng Nai nhờ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân. Nguồn: BỘ CÔNG AN
Lên top