Hai đại gia lan đột biến "kiếm" trăm tỉ từ khai thác than lậu

Lực lượng chức năng kiểm tra bãi than lậu ở Hải Dương. Ảnh:  Tổng Cục Quản lý thị trường.
Lực lượng chức năng kiểm tra bãi than lậu ở Hải Dương. Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường.
Lực lượng chức năng kiểm tra bãi than lậu ở Hải Dương. Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường.
Lên top