Hai đại gia BĐS bị chiếm đoạt 5 tỉ đồng khi nhờ làm sổ đỏ

Phương chiếm đoạt 5 tỉ đồng của hai người để chi tiêu. Ảnh: V.Dũng
Phương chiếm đoạt 5 tỉ đồng của hai người để chi tiêu. Ảnh: V.Dũng
Phương chiếm đoạt 5 tỉ đồng của hai người để chi tiêu. Ảnh: V.Dũng
Lên top