Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng nói gì ở lời sau cùng?

Cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh cầm giấy trong lời nói sau cùng. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh cầm giấy trong lời nói sau cùng. Ảnh: Việt Dũng.
Cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng Trần Văn Minh cầm giấy trong lời nói sau cùng. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top