Hai cựu Bộ trưởng hầu tòa: Luật sư đề nghị “giải mật” nhiều tài liệu

Hơn 40 luật sư tham gia phiên tòa đại án AVG. Ảnh chụp qua màn hình.
Hơn 40 luật sư tham gia phiên tòa đại án AVG. Ảnh chụp qua màn hình.
Hơn 40 luật sư tham gia phiên tòa đại án AVG. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top