Hai cựu Bộ trưởng hầu tòa: Các bị cáo liên quan nhận sai

Bị cáo Mai tại phiên tòa sáng nay. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Mai tại phiên tòa sáng nay. Ảnh chụp qua màn hình.
Bị cáo Mai tại phiên tòa sáng nay. Ảnh chụp qua màn hình.
Lên top