Hai cựu Bộ trưởng bị truy tố tội Nhận hối lộ trong vụ mua AVG

Hai cựu Bộ trưởng TTTT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn (từ trái qua).
Hai cựu Bộ trưởng TTTT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn (từ trái qua).
Hai cựu Bộ trưởng TTTT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn (từ trái qua).
Lên top