Hai “con nghiện” rủ nhau đi mua ma túy đá bị 141 tóm gọn