Hai bố con suýt gây án mạng từ việc bị bắn nước rửa xe

Hai bố con ông Huy phải hầu toà vì suýt gây án mạng với người rửa xe. Ảnh: V.Dũng
Hai bố con ông Huy phải hầu toà vì suýt gây án mạng với người rửa xe. Ảnh: V.Dũng
Hai bố con ông Huy phải hầu toà vì suýt gây án mạng với người rửa xe. Ảnh: V.Dũng
Lên top