Hai bố con cùng bị cắt cổ tử vong khi đi rừng tìm mật ong