Hai anh em cầm đầu đường dây tín dụng đen hàng chục tỉ đồng

Ổ nhóm tín  dụng đen hoạt động từ cuối năm 2017 đến nay, cho gần 4.000 lượt vay với số tiền hàng chục tỉ đồng. Ảnh Công an Hải  Dương
Ổ nhóm tín dụng đen hoạt động từ cuối năm 2017 đến nay, cho gần 4.000 lượt vay với số tiền hàng chục tỉ đồng. Ảnh Công an Hải Dương
Ổ nhóm tín dụng đen hoạt động từ cuối năm 2017 đến nay, cho gần 4.000 lượt vay với số tiền hàng chục tỉ đồng. Ảnh Công an Hải Dương
Lên top