Hà Tĩnh: Xét nghiệm ADN để phân xử tranh chấp ... đàn bò

Dựa vào kết quả xét nghiệm ADN bò, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà phán quyết đàn bò tranh chấp thuộc về gia đình ông H. Ảnh: TT.
Dựa vào kết quả xét nghiệm ADN bò, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà phán quyết đàn bò tranh chấp thuộc về gia đình ông H. Ảnh: TT.
Dựa vào kết quả xét nghiệm ADN bò, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà phán quyết đàn bò tranh chấp thuộc về gia đình ông H. Ảnh: TT.
Lên top