Hà Tĩnh: Trường học bị phá két sắt, lấy trộm khoảng 300 triệu