Hà Tĩnh: Triệu tập 30 học sinh bậc trung học trong nhóm đua xe trái phép

Các đối tượng trong nhóm đua xe trái phép bị triệu tập. Ảnh: Hà Linh.
Các đối tượng trong nhóm đua xe trái phép bị triệu tập. Ảnh: Hà Linh.
Các đối tượng trong nhóm đua xe trái phép bị triệu tập. Ảnh: Hà Linh.
Lên top