Hà Tĩnh: Tổng kiểm soát phương tiện giao thông, xử phạt hơn 8 tỉ đồng

Lực lượng CSGT Hà Tĩnh xử lý phương tiện giao thông. Ảnh: CA HT.
Lực lượng CSGT Hà Tĩnh xử lý phương tiện giao thông. Ảnh: CA HT.
Lực lượng CSGT Hà Tĩnh xử lý phương tiện giao thông. Ảnh: CA HT.
Lên top