Hà Tĩnh: Thu giữ gần 25.000 chiếc bỉm trẻ em không rõ nguồn gốc

Công an Hà Tĩnh phát hiện gần 25.000 chiếc bỉm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Anh Cường
Công an Hà Tĩnh phát hiện gần 25.000 chiếc bỉm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Anh Cường
Công an Hà Tĩnh phát hiện gần 25.000 chiếc bỉm không rõ nguồn gốc. Ảnh: Anh Cường
Lên top