Hà Tĩnh: Phạt sinh viên từ Đà Nẵng về không chấp hành cách ly tại nhà

Sinh viên K. bị xử phạt vì không chấp hành nghiêm việc cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: CA.
Sinh viên K. bị xử phạt vì không chấp hành nghiêm việc cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: CA.
Sinh viên K. bị xử phạt vì không chấp hành nghiêm việc cách ly phòng dịch COVID-19. Ảnh: CA.
Lên top