Hà Tĩnh: Phát hiện hàng chục vụ đấu nối trộm điện

Mùa nắng nóng là nguy cơ gia tăng nạn trộm điện. Ảnh: Trần Tuấn.
Mùa nắng nóng là nguy cơ gia tăng nạn trộm điện. Ảnh: Trần Tuấn.
Mùa nắng nóng là nguy cơ gia tăng nạn trộm điện. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top