Hà Tĩnh: Phát hiện gỗ vô chủ tập kết bên bìa rừng

Số gỗ tập kết bên bìa rừng này hiện đã được Kiểm lâm Hương Sơn đưa về trụ sở Hạt. Ảnh: HT
Số gỗ tập kết bên bìa rừng này hiện đã được Kiểm lâm Hương Sơn đưa về trụ sở Hạt. Ảnh: HT
Số gỗ tập kết bên bìa rừng này hiện đã được Kiểm lâm Hương Sơn đưa về trụ sở Hạt. Ảnh: HT
Lên top