Hà Tĩnh: Nhiều đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cây Mai

Những cây mai là tang vật trộm cắp trên địa bàn huyện Kỳ Anh bị Công an bắt giữ. Ảnh: CA.
Những cây mai là tang vật trộm cắp trên địa bàn huyện Kỳ Anh bị Công an bắt giữ. Ảnh: CA.
Những cây mai là tang vật trộm cắp trên địa bàn huyện Kỳ Anh bị Công an bắt giữ. Ảnh: CA.
Lên top