Hà Tĩnh: Nghi án nâng khống thiết bị y tế từ 2 tỉ đồng lên 12 tỉ đồng

Công ty CP Đầu tư Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh là đối tượng bị điều tra về nghi án nâng khống giá 4 máy giặt, máy sấy công nghiệp từ hơn 2 tỉ đồng lên 12 tỉ đồng. Ảnh: TT.
Công ty CP Đầu tư Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh là đối tượng bị điều tra về nghi án nâng khống giá 4 máy giặt, máy sấy công nghiệp từ hơn 2 tỉ đồng lên 12 tỉ đồng. Ảnh: TT.
Công ty CP Đầu tư Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh là đối tượng bị điều tra về nghi án nâng khống giá 4 máy giặt, máy sấy công nghiệp từ hơn 2 tỉ đồng lên 12 tỉ đồng. Ảnh: TT.
Lên top