Hà Tĩnh: Một ngày bắt 5 vụ vận chuyển hàng lậu trên xe khách

Bắt hàng lậu là 240 két bia Heineken, 100 két bia Kona trên xe khách 74B – 00321. Ảnh: CA HT
Bắt hàng lậu là 240 két bia Heineken, 100 két bia Kona trên xe khách 74B – 00321. Ảnh: CA HT
Bắt hàng lậu là 240 két bia Heineken, 100 két bia Kona trên xe khách 74B – 00321. Ảnh: CA HT
Lên top