Hà Tĩnh: Liên tục phát hiện các hộ dân chế biến mỡ bẩn

Công an phát hiện hộ dân chế biến mỡ bẩn. Ảnh: CAHT.
Công an phát hiện hộ dân chế biến mỡ bẩn. Ảnh: CAHT.
Công an phát hiện hộ dân chế biến mỡ bẩn. Ảnh: CAHT.
Lên top