Hà Tĩnh: Lại phát hiện nhóm học sinh chế tạo pháo nổ

Tang vật mà học sinh tự chế pháo nổ bị công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công Sơn.
Tang vật mà học sinh tự chế pháo nổ bị công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công Sơn.
Tang vật mà học sinh tự chế pháo nổ bị công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: Công Sơn.
Lên top