Hà Tĩnh: Kiểm tra, thu giữ gần 200 kg thịt chim trời

Thu giữ hơn 134 kg thịt chim trời của của bà Trần Thị Hằng ở thị trấn Đức Thọ. Ảnh: Hùng Nhung.
Thu giữ hơn 134 kg thịt chim trời của của bà Trần Thị Hằng ở thị trấn Đức Thọ. Ảnh: Hùng Nhung.
Thu giữ hơn 134 kg thịt chim trời của của bà Trần Thị Hằng ở thị trấn Đức Thọ. Ảnh: Hùng Nhung.
Lên top