Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng giả danh nhà báo tống tiền cảnh sát giao thông

Đối tượng Nguyễn Trường Quang tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Trường Quang tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Trường Quang tại cơ quan điều tra