Hà Tĩnh: Khởi tố con gái trộm 100 triệu đồng của mẹ đẻ

Đối tượng Hương trộm 100 triệu đồng của mẹ đẻ đã bị khởi tố. Ảnh: CA.
Đối tượng Hương trộm 100 triệu đồng của mẹ đẻ đã bị khởi tố. Ảnh: CA.
Đối tượng Hương trộm 100 triệu đồng của mẹ đẻ đã bị khởi tố. Ảnh: CA.
Lên top