Hà Tĩnh: Khởi tố 4 đối tượng đánh bạc

4 đối tượng đánh bạc bị khởi tố. Ảnh: CA.
4 đối tượng đánh bạc bị khởi tố. Ảnh: CA.
4 đối tượng đánh bạc bị khởi tố. Ảnh: CA.
Lên top