Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Một hình ảnh kèm chú trong bài viết đăng trên Tạp chí mà Đình Bảo Trung nhận tiền để gỡ bài thì bị bắt. Ảnh Chụp mà hình.
Một hình ảnh kèm chú trong bài viết đăng trên Tạp chí mà Đình Bảo Trung nhận tiền để gỡ bài thì bị bắt. Ảnh Chụp mà hình.
Một hình ảnh kèm chú trong bài viết đăng trên Tạp chí mà Đình Bảo Trung nhận tiền để gỡ bài thì bị bắt. Ảnh Chụp mà hình.
Lên top