Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng cố ý gây thương tích

2 đối tượng Khang và Vũ bị khởi tố tội cố ý gây thương tích. Ảnh: CA.
2 đối tượng Khang và Vũ bị khởi tố tội cố ý gây thương tích. Ảnh: CA.
2 đối tượng Khang và Vũ bị khởi tố tội cố ý gây thương tích. Ảnh: CA.
Lên top