Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng buôn hơn 5 tạ pháo

Pháo được cất dấu tại nhà Liễu. Ảnh: CA HT
Pháo được cất dấu tại nhà Liễu. Ảnh: CA HT
Pháo được cất dấu tại nhà Liễu. Ảnh: CA HT
Lên top